Existentiell coaching & Samtal

existentiell coaching

 

Vad går existentiell coaching och existentiella samtal ut på?

I grunden bygger existentiell coaching på de klassiska, stora, eviga frågorna – om livet, döden, kärleken, friheten, möjligheterna, begränsningarna och valen – som filosoferna vridit och vänt på i årtusenden.

Men än idag är dessa frågeställningar mer relevanta än någonsin med tanke på alla valmöjligheter som vi ställs inför under vår livstid. Metoden är stor i många europiska länder, den växer stort i Latinamerika och Australien. Nu har den kommit till Sverige, och växer även här.

I existentiell coaching har du möjlighget att reflektera över vad du vill, litet som stort i livet. Det finns inga absoluta svar men en massa intressanta och spännande vägar att utforska. Tillsammans undersöker vi vad som ”skaver” och synar frågan ur ett mycket närmare perspektiv. Hur hänger det ihop med hur du lever ditt liv och dina val du gör nu? Vad vill du egentligen? Vad är det som du längtar efter och alltid har längtat efter i livet? Vad är det som håller dig tillbaka? Därefter utforskar vi olika vägar till förändring och nya perspektiv som du kan applicera till ditt liv. Det spelar ingen som helst roll var i ditt liv du befinner dig i just nu. I existentiell coaching börjar vi tillsammans jobba steg för steg för att du ska ta dig närmare dina mål och vad du vill ha ut av livet.

 

Vilka frågor kan komma upp i existentiell coaching?

Det är förstås väldigt olika. Inget samtal är det andra likt utan frågorna och frågeställningarna kommer vi fram till tillsammans under våra samtal. Men några vanliga teman inom existentiell coaching är:
Hur kan jag möta livets svårigheter med en större motståndskraft. Hur gör jag för att hantera ensamhet, min ångest och oro?

Vad är egentligen ett meningsfullt liv för mig? Hur gör jag för att hitta min mening, hur ska jag välja rätt bland alla dessa val jag har att välja bland? Går jag min egen väg – eller är det någon eller några andras väg jag följer? Är kärlek möjlig för mig? Kan jag verkligen lita på andra? Hur ska jag hitta mod och tröst? Vad ska jag ta mig till med livet? Och vad är döden?

 

Vem passar existentiell coaching för?

Existentiell coaching passar alla som vill ompröva sitt liv, hitta en ny riktning samt komma vidare efter sorg och besvikelser, oavsett hur liten eller stort det är. Även dig som vill känna dig mer levande och se nya möjligheter, i vilka uttryck de än må ta form.

Våra öden är inte förutbestämda utan vi påverkar våra liv genom våra handlingar och val. Och dessa handlingar och val är något vi gör just nu och därmed kan vi även så fröet för att förändring ska ta form direkt här och nu.

 

Så här går ett samtal till:

Vi träffas för ett första förutsättningslöst samtal där vi går igenom din situation och vad du kan tänkas vilja ha ut av våra samtal. Sedan kan du bestämma dig om existentiell coaching skulle kunna tänkas passa dig. Intresserad eller har du ytterligare funderingar? Kontakta mig här.

 

Vilken utbildning krävs för att bedriva certifierad existentiell coaching?

Det är en vidareutbildning som kräver en grundläggande samtalsutbildning i botten. Själv har jag tidigare gått flera olika ledarskaps- och coachutbildningar, har en examen från Journalisthögskolan samt ett långt yrkesliv där jag nischat in mig på psykologi, medicin och hälsa. Därefter fordras en diplomutbildning i existentiell coaching med studier i samtalsmetodik, existentiell filosofi och psykologi samt klientkontakter under handledning. Utöver detta krävs SEPT:s (Sällskapet för existentiell psykoterapi) certifieringsprogram med ytterligare studier och fördjupade klientkontakter under handledning. Jag går även nu i regelbunden i handledning. Dessutom har jag en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och lång erfarenhet av samtal.