Om mig

Vem är Gertrud Dahlberg?

gertrud_dahlberg

 

Jag är en av landets första existentiella coacher och samtalsledare som är certifierade av SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).
Är grundutbildad i psykoterapi (sk steg 1) med kognitiv relationell psykoterapi inriktning på Ersta Sköndal högskola

Arbetar nu som kurator på en ungdomsmottagning och har dessutom privata klienter i existentiella samtal. 

Jag har tidigare bland annat arbetat på Magelungens HVB-hem samt terapikollo för ungdomar med svåra psykosociala problem. Jag har även jobbat inom psykiatrin som mentalskötare under flera år och varit volontär på MIND:s självmordslinje.

Sedan 30 år tillbaka är jag journalist och redaktör. Har dessutom lång arbetsledarerfarenhet. Numera är jag frilansskribent med uppdrag för magasin, dagstidningar och organisationer. Mina specialområden är psykologi, medicin, hälsa och ledarskap.

 

Utbildningar och kurser:

 

Utbildning i kognitiv relationell psykoterapi (steg 1), Ersta Sköndals högskola

Certifierad existentiell coach och samtalsledare, SEPT

IPT Interpersonell psykoterapi , IPT Sverige

Diplomutbildning i existentiell coaching och samtalsmetodik, EXI, existentiellt.nu

Kurs i motiverande samtal (MI), MIND

Kurser i existentiell filosofi och psykologi, SEPT

Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter

Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik, JMK

Det coachande ledarskapet, CoachCompanion

Bonniers Ledarskapsutbildning, Bonniers Mediauniversitet

Journalisthögskolan i Stockholm

Dessutom har jag b la läst psykologi, sexologi, sociologi, socialrätt, pedagogik, filmvetenskap och skapande svenska på universitet.